Tavoitteet

Tavoitteet

Tavoitteet

Ilmajoen Työväenyhdistyksen jäsenet haluavat, että Ilmajoki on hyvä paikka asua ja tehdä työtä.

Hyvät julkiset palvelut ovat välttämättömiä.

Ilmajokea  tulee kehittää alueen asukkaita ja siellä työskenteleviä kuunnellen. Asukkaiden näkökannat tulee ottaa huomioon uudistuksia suunniteltaessa ja asukkaiden esiin tuomiin epäkohtiin on tartuttava.